ТРАНСФОРМАЦИЯ

Лидерска Академия
Дейл Карнеги
2024 / 2025

Лидерът днес
Развитието на лидерите и мениджърите е определено като основен приоритет и предизвикателство за 2024 г.

Днес организациите трябва да се съсредоточат върху изграждането на експертни познания на мениджърите като им предоставят възможност да осмислят целенасочено навиците и подхода си в управлението на хора и да се свързват с други лидери за мотивация, коучинг и развитие.

Уникалният подход на Дейл Карнеги към изграждане на лидерство ще ви предостави богат инструментариум съчетан с дълбоки преживявания, които ще ви помогнат да бъдете лидера, от който организациите се нуждаят!

Програма

Лидерска Академия
2024 / 2025
 • Курсът на Дейл Карнеги, 4 дни
    23 и 30 октомври, 12 и 19 ноември 2024

 • Иновации чрез екипна ефективност, 3 дни
    23 и 30 януари, 13 февруари 2025

 • Екипно лидерство, 3 дни
    13, 20 и 27 март 2025

 • Приложен курс по финанси*, 2 дни
    23 и 24 април 2025

 • Лидерство за резултати, 3 дни
    29 май, 5 и 12 юни 2025

 • Силно въздействащи презентации, 2 дни
    17 и 18 септември 2025

Курсът на Дейл Карнеги
Продължителност: 4 дни

Дати:  23 и 30 октомври, 12 и 19 ноември 2024

Цели на програмата 
✓ Повишаване на увереността в себе си
✓ Усъвършенстване на уменията за работа с хора
✓ Подобряване на комуникационните умения
✓ Развитие на лидерските умения
✓ Намаляване на стреса и шлифоване на поведението ни
Иновации чрез екипна ефективност
Продължителност: 3 дни

Дати: 23 и 30 януари, 13 февруари 2025

Цели на програмата 
✓ Идентифициране характеристиките на четирите стила на влияние
✓ Оценяване на собствения стил на влияние
✓ Водене на преговори с цел създаване на взаимно изгодни резултати
✓ Използване на иновационния процес за подобряване на резултатите
Екипно лидерство
Продължителност: 3 дни

Дати: 13, 20 и 27 март 2025

Цели на програмата 
✓ Повишаване на самоосъзнатостта 
✓ Призоваване към честно и отговорно отношение 
✓ Използване по подходящ начин на властта и влиянието  
✓ Изграждане на добри взаимоотношения с екипа, като се балансират интересите на хората с тези на компанията
Приложен курс по финанси - да направим числата съюзник в лидерството*
Продължителност: 2 дни

Дати: 23 и 24 април 2025

Цели на програмата 
✓ Запознаване с финансовата терминология и принципи
✓ Разбиране и анализиране на финансови отчети
✓ Развиване на умения за бюджетиране и прогнозиране
✓ Управление на разходи и финансиране на проекти
✓ Вземане на информирани решения въз основа на финансови данни
✓ Оценяване на финансови резултати и жизнеспособност на проект

Нова програма на AIMS Human Capital
Лидерство за резултати
Продължителност: 3 дни

Дати: 29 май, 5 и 12 юни 2025

Цели на програмата 
✓ Вдъхновяване, мотивиране и развиваване на другите
✓ Насърчаване на работата в екип, сътрудничеството и иновациите
✓ Създаване на ефективна организационна комуникация
✓ Водене на другите през промяната
Силно въздействащи презентации
Продължителност: 2 дни

Дати: 17 и 18 септември 2025

Цели на програмата 
✓ Създаване на положително първо впечатление
✓ Увеличаване нивото на правдоподобност
✓ Ясно представяне на сложна информация и комуникация с по-голямо въздействие
✓ Мотивиране на другите към действие и справяне с напрегнати ситуации
✓ Да вдъхновим другите да приветстват промяната

Пълна Лидерска Академия

3794
 • * В цената е включена отстъпка от 10%, валидна при закупуване на всички 6 програми;
 • * При закупуване на пълен пакет, получавате 2 индивидуални коучинг сесии;
 • * Посочената цена е без ДДС и без включени учебни материали в размер на €270/участник за цялата академия.

САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Курсът на Дейл Карнеги

850
 • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Иновации чрез екипна ефективност

729
 • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Екипно лидерство

729
 • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Приложен курс по финанси

390
 • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Лидерство за резултати

729
 • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Силно въздействащи презентации

789
 • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Влючете се в Лидерската Академия на Дейл Карнеги сега!
*
*
*
 • Бул. България 111, етаж 6
 • София

Дейл Карнеги Трейнинг се представлява в България ексклузивно от AIMS Human Capital