ТРАНСФОРМАЦИЯ

Лидерска Академия
Дейл Карнеги
2024 / 2025

Лидерът днес
Развитието на лидерите и мениджърите е определено като основен приоритет и предизвикателство за 2024 г.

Днес организациите трябва да се съсредоточат върху изграждането на експертни познания на мениджърите като им предоставят възможност да осмислят целенасочено навиците и подхода си в управлението на хора и да се свързват с други лидери за мотивация, коучинг и развитие.

Уникалният подход на Дейл Карнеги към изграждане на лидерство ще ви предостави богат инструментариум съчетан с дълбоки преживявания, които ще ви помогнат да бъдете лидера, от който организациите се нуждаят!

Програми

Програма

Лидерска Академия
2024 / 2025
 • Курсът на Дейл Карнеги, 4 дни
23 и 24 октомври, 6 и 7 ноември 2024

 • Иновации чрез екипна ефективност, 3 дни
6, 13 и 20 февруари 2025

 • Екипно лидерство, 3 дни
    6, 13 и 20 март 2025

 • Лидерство за резултати, 3 дни
    3, 10 и 24 април 2025

 • Силно въздействащи презентации, 2 дни
  13 и 14 май 2025

Курсът на Дейл Карнеги
Продължителност: 4 дни

Дати:  23 и 24 октомври, 6 и 7 ноември 2024

Цели на програмата 
 •  Повишаване на увереността в себе си
 • Усъвършенстване на уменията за работа с хора
 • Подобряване на комуникационните умения
 • Развитие на лидерските умения
 • Намаляване на стреса и шлифоване на поведението ни


Иновации чрез екипна ефективност
Продължителност: 3 дни

Дати: 6, 13 и 20 февруари 2025

Цели на програмата 
 • Идентифициране характеристиките на четирите стила на влияние 
 • Оценяване на собствения стил на влияние
 • Водене на преговори с цел създаване на взаимно изгодни резултати
 • Използване на иновационния процес за подобряване на резултатите
Екипно лидерство
Продължителност: 3 дни

Дати: 6, 13 и 20 март 2025

Цели на програмата 
 • Повишаване на самоосъзнатостта 
 • Призоваване към честно и отговорно отношение 
 • Използване по подходящ начин на властта и влиянието  
 • Изграждане на добри взаимоотношения с екипа, като се балансират интересите на хората с тези на компанията

Лидерство за резултати
Продължителност: 3 дни

Дати: 3, 10 и 24 април 2025

Цели на програмата 
 • Вдъхновяване, мотивиране и развиваване на другите
 • Насърчаване на работата в екип, сътрудничеството и иновациите
 • Създаване на ефективна организационна комуникация
 • Водене на другите през промяната


Силно въздействащи презентации
Продължителност: 2 дни

Дати: 13 и 14 май 2025

Цели на програмата 
 •  Създаване на положително първо впечатление
 • Увеличаване нивото на правдоподобност
 • Ясно представяне на сложна информация и комуникация с по-голямо въздействие
 • Мотивиране на другите към действие и справяне с напрегнати ситуации
 • Да вдъхновим другите да приветстват промяната

Влючете се в Лидерската Академия на Дейл Карнеги сега!
*
*
*
 • Бул. България 111, етаж 6
 • София

Дейл Карнеги Трейнинг се представлява в България ексклузивно от AIMS Human Capital