ТРАНСФОРМАЦИЯ

Лидерска Академия
Дейл Карнеги
2024

Лидерът днес
Развитието на лидерите и мениджърите е определено като основен приоритет и предизвикателство за 2024 г.

Днес организациите трябва да се съсредоточат върху изграждането на експертни познания на мениджърите като им предоставят възможност да осмислят целенасочено навиците и подхода си в управлението на хора и да се свързват с други лидери за мотивация, коучинг и развитие.

Уникалният подход на Дейл Карнеги към изграждане на лидерство ще ви предостави богат инструментариум съчетан с дълбоки преживявания, които ще ви помогнат да бъдете лидера, от който организациите се нуждаят!

Програма

Лидерска Академия
2024 
 • Курсът на Дейл Карнеги, 3 дни
08, 15 и 22 март 2024 г.

 • Иновации чрез екипна ефективност, 3 дни
29 март, 11 и 12 април 2024 г.

 • Екипно лидерство, 3 дни
   19 и 26 април, 17 май 2024 г.

 • Лидерство за резултати, 3 дни
    31 май, 13 и 14 юни 2024 г.

 • Силно въздействащи презентации, 2 дни
  17 и 18 септември 2024 г.
Курсът на Дейл Карнеги
Продължителност: 3 дни

Дати: 08, 15 и 22 март

Цели на програмата 
 •  Повишаване на увереността в себе си
 • Усъвършенстване на уменията за работа с хора
 • Подобряване на комуникационните умения
 • Развитие на лидерските умения
 • Намаляване на стреса и шлифоване на поведението ни

Цена: 695 EUR

*В цената не са включени учебните материали, в размер на 40 EUR/участник
*Всички посочени цени са без ДДС
Иновации чрез екипна ефективност
Продължителност: 3 дни

Дати: 29 март, 11 и 12 април

Цели на програмата 
 • Идентифициране характеристиките на четирите стила на влияние 
 • Оценяване на собствения стил на влияние
 • Водене на преговори с цел създаване на взаимно изгодни резултати
 • Използване на иновационния процес за подобряване на резултатите

Цена: 695 EUR

*В цената не са включени учебните материали, в размер на 40 EUR/участник
*Всички посочени цени са без ДДС
Екипно лидерство
Продължителност: 3 дни

Дати: 19 и 26 април, 17 май

Цели на програмата 
 • Повишаване на самоосъзнатостта 
 • Призоваване към честно и отговорно отношение 
 • Използване по подходящ начин на властта и влиянието  
 • Изграждане на добри взаимоотношения с екипа, като се балансират интересите на хората с тези на компанията

Цена: 695 EUR

*В цената не са включени учебните материали, в размер на 40 EUR/участник
*Всички посочени цени са без ДДС
Лидерство за резултати
Продължителност: 3 дни

Дати: 31 май, 13 и 14 юни

Цели на програмата 
 • Вдъхновяване, мотивиране и развиваване на другите
 • Насърчаване на работата в екип, сътрудничеството и иновациите
 • Създаване на ефективна организационна комуникация
 • Водене на другите през промяната

Цена: 695 EUR

*В цената не са включени учебните материали, в размер на 40 EUR/участник
*Всички посочени цени са без ДДС
Силно въздействащи презентации
Продължителност: 2 дни

Дати: 17 и 18 септември

Цели на програмата 
 •  Създаване на положително първо впечатление
 • Увеличаване нивото на правдоподобност
 • Ясно представяне на сложна информация и комуникация с по-голямо въздействие
 • Мотивиране на другите към действие и справяне с напрегнати ситуации
 • Да вдъхновим другите да приветстват промяната

Цена:  730 EUR

*В цената не са включени учебните материали, в размер на 40 EUR/участник
*Всички посочени цени са без ДДС

Пълна Лидерска Академия*

2984
 • При заявено участие в петте програми получавате 15% отстъпка.
 • *В цената не са включени учебни материали в размер на 200 EUR за всички програми
 • *Всички цени са без ДДС

УЧАСТИЕ В САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОГРАМИ Посочените по-долу цени са без ДДС и включват учебни материали

735

Курсът на Дейл Карнеги

 • 08, 15 и 22 март 2024 г.
735

Иновации чрез екипна ефективност

 • 29 март, 11 и 12 април 2024 г.
735

Екипно лидерство

 • 19 и 26 април, 17 май 2024 г.
735

Лидерство за резултати

 • 31 май, 13 и 14 юни 2024г.
770

Силно въздействащи презентации

 • 17 и 18 септември 2024 г.

Влючете се в Лидерската Академия на Дейл Карнеги сега!
*
*
*
 • Бул. България 111, етаж 6
 • София

Дейл Карнеги Трейнинг се представлява в България ексклузивно от AIMS Human Capital