По-кратък вариант на пълния Център за развитие. Включва следните „инструменти“ за наблюдение на способностите и поведението на участника:

  • Поведенчески анализ
  • Обратна връзка за резултатите от теста
  • Поставяне на индивидуални цели за развитие по време на Лидерската Академия