Индивидуалният коучинг е насочен към по-задълбочено персонализиране на програмата на Лидерската Академия към потребностите на всеки участник.

Една от целите на тези коучинг сесии е да се проследи и подпомогне работата на участниците в разработването на индивидуалните бизнес проекти стартирани по време на лидерските програми.

Иновационните планове са свързани със стратегическите цели и приоритети на компанията, като цел е постигането на минимум тройна възвръщаемост на инвестицията в Лидерската Академия в рамките на 1 година от приключване на програмата.