Програма

Лидерска Академия
2024 / 2025
  • Курсът на Дейл Карнеги, 4 дни
23 и 24 октомври, 6 и 7 ноември 2024

  • Иновации чрез екипна ефективност, 3 дни
6, 13 и 20 февруари 2025

  • Екипно лидерство, 3 дни
    6, 13 и 20 март 2025

  • Лидерство за резултати, 3 дни
    3, 10 и 24 април 2025

  • Силно въздействащи презентации, 2 дни
  13 и 14 май 2025