САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Курсът на Дейл Карнеги

850
  • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Иновации чрез екипна ефективност

729
  • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Екипно лидерство

729
  • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Приложен курс по финанси

390
  • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Лидерство за резултати

729
  • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник

Силно въздействащи презентации

789
  • *цена без ДДС и без включени учебни материли в размер на €45/участник