Силно въздействащи презентации
Продължителност: 2 дни

Дати: 13 и 14 май 2025

Цели на програмата 
  •  Създаване на положително първо впечатление
  • Увеличаване нивото на правдоподобност
  • Ясно представяне на сложна информация и комуникация с по-голямо въздействие
  • Мотивиране на другите към действие и справяне с напрегнати ситуации
  • Да вдъхновим другите да приветстват промяната