Лидерът днес
Развитието на лидерите и мениджърите е определено като основен приоритет и предизвикателство за 2024 г.

Днес организациите трябва да се съсредоточат върху изграждането на експертни познания на мениджърите като им предоставят възможност да осмислят целенасочено навиците и подхода си в управлението на хора и да се свързват с други лидери за мотивация, коучинг и развитие.

Уникалният подход на Дейл Карнеги към изграждане на лидерство ще ви предостави богат инструментариум съчетан с дълбоки преживявания, които ще ви помогнат да бъдете лидера, от който организациите се нуждаят!