Лидерство за резултати
Продължителност: 3 дни

Дати: 3, 10 и 24 април 2025

Цели на програмата 
  • Вдъхновяване, мотивиране и развиваване на другите
  • Насърчаване на работата в екип, сътрудничеството и иновациите
  • Създаване на ефективна организационна комуникация
  • Водене на другите през промяната