Курсът на Дейл Карнеги
Продължителност: 4 дни

Дати:  23 и 24 октомври, 6 и 7 ноември 2024

Цели на програмата 
  •  Повишаване на увереността в себе си
  • Усъвършенстване на уменията за работа с хора
  • Подобряване на комуникационните умения
  • Развитие на лидерските умения
  • Намаляване на стреса и шлифоване на поведението ни