Иновации чрез екипна ефективност
Продължителност: 3 дни

Дати: 6, 13 и 20 февруари 2025

Цели на програмата 
  • Идентифициране характеристиките на четирите стила на влияние 
  • Оценяване на собствения стил на влияние
  • Водене на преговори с цел създаване на взаимно изгодни резултати
  • Използване на иновационния процес за подобряване на резултатите