Приложен курс по финанси - да направим числата съюзник в лидерството*
Продължителност: 2 дни

Дати: 23 и 24 април 2025

Цели на програмата 
✓ Запознаване с финансовата терминология и принципи
✓ Разбиране и анализиране на финансови отчети
✓ Развиване на умения за бюджетиране и прогнозиране
✓ Управление на разходи и финансиране на проекти
✓ Вземане на информирани решения въз основа на финансови данни
✓ Оценяване на финансови резултати и жизнеспособност на проект

Нова програма на AIMS Human Capital