Екипно лидерство
Продължителност: 3 дни

Дати: 6, 13 и 20 март 2025

Цели на програмата 
  • Повишаване на самоосъзнатостта 
  • Призоваване към честно и отговорно отношение 
  • Използване по подходящ начин на властта и влиянието  
  • Изграждане на добри взаимоотношения с екипа, като се балансират интересите на хората с тези на компанията