София, България

Курсът на Дейл Карнеги

Продължителност: 4 дни

Дати: 23 и 24 октомври, 6 и 7 ноември 2024

Цели на програмата 
 • Повишаване на увереността в себе си
 • Усъвършенстване на уменията за работа с хора
 • Подобряване на комуникационните умения
 • Развитие на лидерските умения
 • Намаляване на стреса и шлифоване на поведението ни


Иновации чрез екипна ефективност

Продължителност: 3 дни

Дати: 6, 13 и 20 февруари 2025

Цели на програмата 
 • Идентифициране характеристиките на четирите стила на влияние 
 • Оценяване на собствения стил на влияние
 • Водене на преговори с цел създаване на взаимно изгодни резултати
 • Използване на иновационния процес за подобряване на резултатите


Екипно лидерство

Продължителност: 3 дни

Дати: 6, 13 и 20 март 2025

Цели на програмата 
 • Повишаване на самоосъзнатостта 
 • Призоваване към честно и отговорно отношение 
 • Използване по подходящ начин на властта и влиянието  
 • Изграждане на добри взаимоотношения с екипа, като се балансират интересите на хората с тези на компанията


Лидерство за резултати

Продължителност: 3 дни

Дати: 3, 10 и 24 април 2025

Цели на програмата 
 • Вдъхновяване, мотивиране и развиваване на другите
 • Насърчаване на работата в екип, сътрудничеството и иновациите
 • Създаване на ефективна организационна комуникация
 • Водене на другите през промяната


Силно въздействащи презентации

Продължителност: 2 дни

Дати: 13 и 14 май 2025

Цели на програмата 
 •  Създаване на положително първо впечатление
 • Увеличаване нивото на правдоподобност
 • Ясно представяне на сложна информация и комуникация с по-голямо въздействие
 • Мотивиране на другите към действие и справяне с напрегнати ситуации
 • Да вдъхновим другите да приветстват промяната