София, България

Курсът на Дейл Карнеги

Продължителност: 3 дни

Дати: 08, 15 и 22 март 2024

Цели на програмата 
 •  Повишаване на увереността в себе си
 • Усъвършенстване на уменията за работа с хора
 • Подобряване на комуникационните умения
 • Развитие на лидерските умения
 • Намаляване на стреса и шлифоване на поведението ни


Иновации чрез екипна ефективност

Продължителност: 3 дни

Дати: 29 март, 11 и 12 април 2024

Цели на програмата 
 • Идентифициране характеристиките на четирите стила на влияние 
 • Оценяване на собствения стил на влияние
 • Водене на преговори с цел създаване на взаимно изгодни резултати
 • Използване на иновационния процес за подобряване на резултатите


Екипно лидерство

Продължителност: 3 дни

Дати: 19 и 26 април, 17 май 2024

Цели на програмата 
 • Повишаване на самоосъзнатостта 
 • Призоваване към честно и отговорно отношение 
 • Използване по подходящ начин на властта и влиянието  
 • Изграждане на добри взаимоотношения с екипа, като се балансират интересите на хората с тези на компанията


Лидерство за резултати

Продължителност: 3 дни

Дати: 31 май, 13 и 14 юни 2024

Цели на програмата 
 • Вдъхновяване, мотивиране и развиваване на другите
 • Насърчаване на работата в екип, сътрудничеството и иновациите
 • Създаване на ефективна организационна комуникация
 • Водене на другите през промяната

 

Силно въздействащи презентации

Продължителност: 2 дни

Дати: 17 и 18 септември 2024

Цели на програмата 
 •  Създаване на положително първо впечатление
 • Увеличаване нивото на правдоподобност
 • Ясно представяне на сложна информация и комуникация с по-голямо въздействие
 • Мотивиране на другите към действие и справяне с напрегнати ситуации
 • Да вдъхновим другите да приветстват промяната
Цена: 730 EUR**В цената не са включени учебните материали, които са в размер на 40 EUR
*Цена без ДДС